İstehsalatda İnnovativ texnika və texnologiyaların tətbiqi perspektivləri

İstehsalatda İnnovativ texnika və texnologiyaların tətbiqi perspektivləri

Konfransın elmi-praktik istiqamətləri:

 

1. Texnoloji maşın və avadanlıqlar. Mexanika. Nəqliyyat tikintisi.

2. İnşaat materialları. İnşaat konstruksiyaları. Hidrotexnika və meliorasiya. 

3. İdarəetmə və informasiya texnologiyaları. İqtisadiyyat.

 

Konfrasnın keçirilmə tarixi və yeri:

21.12.2023-cü il, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Ayna Sultanova 11,  Bakı ş., Azərbaycan.

Məqalələrin son qəbul tarixi: 12.12.2023-cü il

AzMİU

Məqalələrin tərtibat qaydası

    Təqdim olunan bütün nəşr materialları elektron şəklində aşağıda göstərilən tə­ləb­lərə uy­ğun olmaqla təqdim olunur:

1.  Təklif olunan materialların həcmi: 1 - 3 səhifə.

2. Materiallar göstərilən formada təqdim olunur:

Məqalənin adı – böyük hərflərlə, qalın, şrift 12. Müəlliflərin adları – adi hərflərlə, qalın, şrift 12. Təşkilatın adı – adi hərflərlə, kursiv, şrift 12, müəlliflərin elektron poçt ünvanı. Xülasə və açar sözlər – Azərbaycan, rus və ingilis dillərində. Mətnin yığılması – A4 formatda, yuxarı və aşağı hissə 2 sm, sağdan 1,5 sm, soldan 3 sm, şrift 12, interval 1,25, Times New Roman. Şəkil, qrafik, cədvəl və ədəbiyyat siyahısı mətnin daxilində verilməlidir.

Əlaqə: 

E-mail: [email protected]

Telefon: +994558560262

               +994125393708

 

Azmiu

21 Dekabr 2023
AzMİU, A.Sultanova 11